Saugu

Ar Jūs tuo tikri? Žinoma kad taip!

Mes žinome viską apie pacientų konfidencialių duomenų saugumo svarbą.

TIGER|APP savo turiniu atitinka tokias visuomenėje priimtas kompiuterinės apskaitos sistemas, kaip CBAS, šiais būdais:

  • Kopijų sukūrimas ir duomenų sutalpinimas įrašuose yra panašūs savo išvaizda ir turiniu.
  • Duomenys yra prieinami visą dokumento saugojimo laikotarpį ir gali būti operatyviai konvertuojami į įskaitomą formą.
  • Imamasi priemonių užtikrinti, kad jokia informacija nebūtų modifikuota ir prarasta dokumentų saugojimo laikotarpiu.

Kokybė – tai raktas
TIGER|APP naudoja struktūruotą ilgos trukmės archyvavimą, kad galėtų saugoti medicinos dokumentaciją. Tai visiškai atitinka įvairių sertifikatų keliamus reikalavimus. Tai apima FDA tvirtinimą bei ZTG archyvų sertifikatą, kurie yra skirti programinės įrangos komponentams (ZTG GmbH, Competence Centre for Healthcare Telematics), panašiems savo funkcionalumu ir gebėjimu integruotis prie esamų IT sistemų. Abu šie sertifikatai patvirtina, kad archyvavimo programa, naudojama TIGER|APP, atitinka duomenų valdymo kokybės standartus.

100% kokybės reikalavimų laikymasis
TIGER|APP garantuoja jums

  • Sertifikuotą ir pratestuotą saugojimo būdą (BGB, GoB, GDPdU, ZPO, Basel II)
  • Vientisą duomenų dokumentaciją
  • Draudimo bei finansų įstaigų lyderių (Allianz, Funk Gruppe, Versicherungskammer, Victoria) nuostatų atitikimą

Visiškas audito reikalavimų atitikimas
Dokumentai archyvuojami TIGER|APP atitinka šiuos reikalavimus:

  • Pastovumas – dokumentas išlieka nepakitęs per nustatytą laikotarpį.
  • Atitikimas – tinkamas vykdymas ir saugojimas pagal visus įstatymų reikalavimus.
  • Išbaigtumas ir aiškumas – dokumentai yra galiojantys ir įskaitomi.

Duomenų saugumas
Visi duomenys ir dokumentai yra prieinami nustatytą laikotarpį. Dokumentų valdymas garantuoja galimybę įrodyti, kad duomenys yra pilni ir nepakitę.


DIDO - Digital Document Organisation

Čia rasite siūlomo TIGER|APP sprendimo brošiūrą.

Susisiekite su mumis:
info@novakopa.lt